Emeran 1860, s.r.o.
ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY NEADITIVOVANÉ UHELNÉ PRODUKCE DOLŮ BÍLINA - ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
113 ko2 40 - 100 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6 3 10 10 3
121 o1 20 - 40 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6   10 10 3
122 o2 10 - 25 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6   10 10 10
141 d 0 - 25 5,7 29,6 13,0 0,84 0,50 51 30,0 17,0     10  
135 hp1 0 - 10 5,6 29,7 13,1 0,84 0,50 51 30,0 16,9     12  
136 hp2 0 - 10 5,6 26,5 29,2 0,84 0,64 51 29,2 13,6     12  
151 ps1 0 - 30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6     10  
152 ps2 0 - 30 6,0 26,4 28,5 0,81 0,58 53 29,2 14,0     10  
163 ps3 0 - 30 6,0 25,5 35,3 0,82 0,66 54 28,6 12,5     10  
164 ps4 0 - 30 6,0 25,4 39,7 0,82 0,72 55 28,2 11,4     10  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY ADITIVOVANÉ UHELNÉ PRODUKCE DOLŮ BÍLINA - ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Přípustný
obsah v %
nadsítného
Klíč
třídn.
Druh
paliva
735 hp1 AD 0 - 10 5,6 29,7 15,0 0,84 0,50 51 29,0 16,4 12
751 ps1 AD 0 - 30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6 10

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE DOLŮ NÁSTUP TUŠIMICE - ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
151 ps1 0 - 40 5,6 36,0 24,0 1,1 0,95 52 28,30 12,30   10  
155 ts1 0 - 40 5,6 36,5 22,5 1,1 0,90 52 28,95 12,75   10  
162 ps2 0 - 40 5,6 34,0 36,5 1,8 1,75 52 27,20 10,65   10  

CENÍK PALIV SD, A.S. V HODNOTÁCH BEZ DPH - PRO ROK 2000

DOLY BÍLINA - ÚPRAVNA UHLÍ LEDVICE

Obch. označení Qri
prům.
MJ/kg
Ceny v Kč/t
klíč
třídnosti
druh
uhlí
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
113 ko2 17,60 942 942 914 894 894 894 942 942 995 995 995 995
121 o1 17,60 869 869 845 844 844 844 888 888 928 928 928 928
122 o2 17,60 735 735 708 691 691 691 728 728 764 764 764 764
135 hp1 16,90 707 707 707 628 628 628 686 686 686 707 707 707
136 hp2 13,60 569 569 569 489 489 489 553 553 553 569 569 569
141 d 17 718 718 718 636 636 636 696 696 696 718 718 718
151 ps1 15,60 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607
152 ps2 14 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
163 ps3 12,50 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487
164 ps4 11,40 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444

DOLY NÁSTUP TUŠIMICE

Obch. označení Qri
prům.
MJ/kg
Ceny v Kč/t
klíč
třídnosti
druh
uhlí
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
151 ps1 12,30 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
155 ts1 12,75 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
162 ps2 10,65 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350