Emeran 1860, s.r.o.
Seminář SHP 2010

Dne 20. 5. 2010 se v Malostranském paláci v Praze uskutečnil seminář na téma „Sušený hnědouhelný prach a jeho využití pro výrobu tepla a el. energie“. Těm, kteří se nemohli semináře přímo zúčastnit a problematika využití tohoto velice zajímavého paliva je zaujala, nabízíme možnost stažení příspěvků jednotlivých účastníků tak, jak byly prezentovány ve sborníku.


Program semináře s přehledem přednášek:
Seminář SHP 2010
Jednotlivé příspěvky přednášejících:
Výroba sušeného hnědouhelného prachu v Sokolovské uhelné a. s.

Rizika a bezpečnost při použití hnědouhelného prachu

Využití hnědouhelného prachu  (BKS) v zařízeních pro výrobu páry o výkonu 40 ... 100 t / h s uživatelskými příklady

Výhody contractingu v oblasti využití sušeného hnědouhelného prachu pro výrobu tepla a elektřiny

Výsledky komparativní analýzy teplárenského trhu v ČR z pohledu možné uplatnitelnosti hnědouhelného prachu

Výroba a využití sušeného hnědouhelného prachu z produkce Mibrag

Využití sušeného hnědouhelného prachu v cementárnách

Silniční a železniční doprava hnědouhelného prachu

Speciální vápenatý sorbent pro čištění spalin suchou sorpcí

Projektování a výstavba zařízení na skladování a dávkování sušeného hnědouhelného prachu s ohledem na českou legislativu

Systémy pro skladování, dopravu a dávkování uhelného prachu