Emeran 1860, s.r.o.
SPOLEČNOST SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A.S. KATALOG UHLÍ NA ROK 2013 NEVYDALA.


KVALITATIVNÍ PARAMETRY SUŠENÉHO HNĚDOUHELNÉHO PRACHU (TZV. MULTIPRACHU)

Charakteristika:

Multiprach je výsledný produkt sušícího a mlecího procesu zpracování uhelné vsázky.

Technické parametry (výběr):

Výhřevnost (Qir) 22 MJ/kg
Popel původní (Ar) do 20 % hm.
Voda veškerá (Wtr) 6 % hm.
Síra původní (Sr) 1 % hm.
Zrnitost do cca 0,5 mm
Podíl frakce nad 0,09 mm 25 % hm.

Dodávky:

Přepravu je nutné realizovat  v automobilových cisternách splňujících podmínky definované v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).