Emeran 1860, s.r.o.

ZÁKLADNÍ SORTIMENT A JAKOST UHLÍ Z PRODUKCE SD a.s. PRO ROK 2015

Místa nakládky :
DOLY BÍLINA - Úpravna uhlí Ledvice, Odesílací železniční stanice - SVĚTEC
DOLY NÁSTUP TUŠIMICE - ÚDUT I, ÚDUT II, Odesílací stanice - Březno u Chomutova


DOLY BÍLINA 

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Cd
prům.
%
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads.
113 * ko2 40 - 100 5,7 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6 66,0 13 10
121 * o1 20 - 40 5,7 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6 66,0 13 10
122 * o2 10 - 25 5,7 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6 66,0 15 15
135 hp1 0 - 10 5,7 29,7 13,1 0,84 0,50 51 30,0 17,0 64,0 12
151 ps1 0 - 40
5,8 28,1 22,5 0,85 0,58 53 29,4 15,0 56,0 12
152 ps2 0 - 40 6,0 25,4 39,7 0,82 0,72 55 28,2 11,5 42,0 12
735** hp1 AD 0 - 10 5,7 29,7 15,0 0,84 0,50 51 29,0 16,5 62,0 12

*   minimální výhřevnost u tříděného uhlí ko2, o1, o2 - 16,5 MJ/kg
** uhlí aditivované vápenným hydrátem (snížení emisí SO2)

Maximální obsah popela Ad je pro tříděné druhy stanoven na 13 %.

Maximální obsah popela Ad je pro ps1 stanoven na 30 %.

Maximální obsah popela Ad je pro ps2 stanoven na 46 %.

Druhy ps1 a ps2 jsou určeny pro velké zdroje nad 5 MW.

 

DOLY NÁSTUP TUŠIMICE

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Cd
prům.
%
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
162 ps2 0 - 40 6,1 31,0 42,0 2,0 2,0 55 28,0 10,0 39,5
10

Podrobnější údaje o jakostních parametrech hnědého uhlí a stanovení mezních hodnot jsou uvedeny v aktuálně platném Katalogu hnědého uhlí Severočeských dolů a.s.