Emeran 1860, s.r.o.

ZÁKLADNÍ SORTIMENT A JAKOST UHLÍ Z PRODUKCE SD a.s. PRO ROK 2018

Místa nakládky :
DOLY BÍLINA - Úpravna uhlí Ledvice, Odesílací železniční stanice - SVĚTEC


DOLY BÍLINA 

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Cd
prům.
%
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads.
113 * ko2 40 - 100 5,8 29,0 9,7 0,77 0,44 49
30,4 17,6 69,0 13 10
121 * o1 20 - 40 5,8 29,0 9,7 0,77 0,44 49
30,4 17,6 69,0 13 10
122 * o2 10 - 25 5,8 29,0 9,7 0,77 0,44 49
30,4 17,6 69,0 15 15
135 hp1 0 - 10 5,8 29,0 13,1 0,84 0,50 49
30,4 17,0 65,0 12
151 ps1 0 - 40
5,9 27,0 22,5 0,86 0,58 51
29,8 15,0 56,0 12
152 ps2 0 - 40 6,0 25,0 40,0 0,87 0,72 53 28,3 11,5 45,0 12

*   minimální výhřevnost Qri u tříděného uhlí ko2, o1, o2 - 16,5 MJ/kg

Maximální obsah popela Ad je pro tříděné druhy stanoven na  13 %.

Maximální obsah popela Ad je pro ps1 stanoven na 34 %.

Maximální obsah popela Ad je pro ps2 stanoven na 47 %.

Podrobnější údaje o jakostních parametrech hnědého uhlí a stanovení mezních hodnot jsou uvedeny v aktuálně platném Katalogu hnědého uhlí Severočeských dolů a.s.

Pro skladování uhlí jsou vypracovány "Instrukce k nakládání s tříděnými druhy uhlí", které jsou k dispozici na www.sd-bilinskeuhli.cz.