Emeran 1860, s.r.o.
ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY NEADITIVOVANÉ UHELNÉ PRODUKCE DOLŮ BÍLINA - ROK 2002

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
113 ko2 40 - 100 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6 3 10 10 3
121* o1 20 - 40 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6   10 10 3
122 o2 10 - 25 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6   10 10 10
141 d 0 - 25 5,7 29,6 13,0 0,84 0,50 51 30,0 17,0     10  
135 hp1 0 - 10 5,6 29,7 13,1 0,84 0,50 51 30,0 16,9     12  
136 hp2 0 - 10 5,6 26,5 29,2 0,84 0,64 51 29,2 13,6     12  
151 ps1 0 - 30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6     10  
152 ps2 0 - 30 6,0 26,4 28,5 0,81 0,58 53 29,2 14,0     10  
163 ps3 0 - 30 6,0 25,5 35,3 0,82 0,66 54 28,6 12,5     10  
164 ps4 0 - 30 6,0 25,4 39,7 0,82 0,72 55 28,2 11,4     10  
* o1 - volně ložený do aut a železničních vozů, balený po 10 kg v papírové tašce. palety

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY ADITIVOVANÉ UHELNÉ PRODUKCE DOLŮ BÍLINA - ROK 2002

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Přípustný
obsah v %
nadsítného
Klíč
třídn.
Druh
paliva
735** hp1 AD 0 - 10 5,6 29,7 15,0 0,84 0,50 51 29,0 16,4 12
751** ps1 AD 0 - 30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6 10
** uhlí aditivované vápenným hydrátem (snížení emisí SO2)

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE DOLŮ NÁSTUP TUŠIMICE - ROK 2002

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
151 ps1 0 - 40 5,6 36,0 24,0 1,1 0,95 52 28,3 12,3   10  
155 ts1 0 - 40 5,6 36,5 22,5 1,1 0,90 52 28,9 12,7   10  
162 ps2 0 - 40 5,6 34,0 36,5 1,8 1,75 52 27,2 10,6   10  

CENÍK PALIV SD, A.S. V HODNOTÁCH BEZ DPH - PRO ROK 2002

DOLY BÍLINA - ÚPRAVNA UHLÍ LEDVICE
Tříděné druhy
Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí 1.1. - 28.2. 1.3. - 31.5. 1.6. - 31.8 1.9. - 31.12.
113 ko2 17,60 1 047 969 1020 1069
121 o1 17,60 975 915 962 998
122 o2 17,60 798 729 791 821

Hruboprachy a drobné
Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí 1.1. - 31.3. 1.4. - 30.6. 1.7. - 30.9 1.10. - 31.12.
135 hp1 16,90 772 686 749 772
136 hp2 13,60 622 534 604 622
141 d 17,00 784 694 760 784

Průmyslové směsi
Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí základní cena pro rok 2002
151 ps1 15,60 663
152 ps2 14,00 595
163 ps3 12,50 531
164 ps4 11,40 485

DOLY NÁSTUP TUŠIMICE
Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí základní cena pro rok 2002
151 ps1 12,30 436
155 ts1 12,70 455
162 ps2 10,60 382