Emeran 1860, s.r.o.
ZÁKLADNÍ SORTIMENT A JAKOST UHLÍ Z PRODUKCE SD, a.s. PRO ROK 2004

Místa nakládky :
DOLY BÍLINA - Úpravna uhlí Ledvice, Odesílací železniční stanice - SVĚTEC
DOLY NÁSTUP TUŠIMICE - ÚDUT I, ÚDUT II, Odesílací stanice - Březno u Chomutova

DOLY BÍLINA
Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
113 ko2 40 - 100 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6 3 10 10 3
121* o1 20 - 40 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6   10 10 3
122 o2 10 - 25 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6   10 10 10
141 d 0 - 25 5,7 29,6 13,0 0,84 0,50 51 30,0 17,0     10  
135 hp1 0 - 10 5,6 29,7 13,1 0,84 0,50 51 30,0 16,9     12  
136 hp2 0 - 10 5,6 26,5 29,2 0,84 0,64 51 29,2 13,6     12  
151 ps1 0 - 30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6     10  
152 ps2 0 - 30 6,0 26,4 28,5 0,81 0,58 53 29,2 14,0     10  
163 ps3 0 - 30 6,0 25,5 35,3 0,82 0,66 54 28,6 12,5     10  
164 ps4 0 - 30 6,0 25,4 39,7 0,82 0,72 55 28,2 11,4     10  
735** hp1 AD 0 - 10 5,6 29,7 15,0 0,84 0,50 51 29,0 16,4     12  
751** ps1 AD 0 - 30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6     10  
* o1 - volně ložený do aut a železničních vozů, balený po 10 kg v papírové tašce. palety
** uhlí aditivované vápenným hydrátem (snížení emisí SO2)

DOLY NÁSTUP TUŠIMICE

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Hdaf
prům.
%
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
151 ps1 0 - 40 5,6 36,0 24,0 1,1 0,95 52 28,3 12,3   10  
155 ts1 0 - 40 5,6 36,5 22,5 1,1 0,90 52 28,9 12,7   10  
162 ps2 0 - 40 5,6 34,0 34,0 - 37,0 1,8 1,60 - 1,76 52 28,6 10,5 - 11,5   10  

CENÍK PALIV SD, A.S. V HODNOTÁCH BEZ DPH - PRO ROK 2004
(ceny v Kč/t)

DOLY BÍLINA - ÚPRAVNA UHLÍ LEDVICE
Tříděné druhy
Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí 1.1. - 31.3. 1.4. - 30.6. 1.7. - 31.8 1.9. - 31.12.
113 ko2 17,60 1110,00 1028,00 1083,00 1134,00
121 o1 17,60 1034,00 950,00 1030,00 1065,00
122 o2 17,60 847,00 774,00 839,00 871,00

Hruboprachy a drobné
Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí 1.1. - 31.3. 1.4. - 30.6. 1.7. - 30.9 1.10. - 31.12.
135 hp1, hp1 AD 16,90/16,4 819,00 728,00 794,00 819,00
136 hp2, hp2 AD 13,60/13,2 660,00 567,00 641,00 660,00
141 d 17,00 832,00 736,00 806,00 832,00