Emeran 1860, s.r.o.
ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE ÚSTŘED. TŘÍDÍRNY TISOVÁ - ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
13E ko2 40 - 80 39,5 15,0 0,50 0,34 51,5 31,86 14,75 3 10 15 3
21E o1 22 - 40 39,5 16,0 0,55 0,39 51,5 31,24 14,25   10 12 3
22E o2 12 - 22 39,0 17,0 0,55 0,39 52,0 31,33 14,25   9 4 3
31E d1 0 - 40 38,0 19,0 0,60 0,43 52,0 31,02 14,00     8  
32 d2 0 - 40 40,0 18,0 0,75 0,57 56,0 30,22 13,25     8  
35E hp1 0 - 12 39,0 19,0 0,60 0,44 53,0 31,06 13,75     8  
51 ps1 0 - 40 36,0 30,0 0,85 0,69 56,5 30,61 12,25     8  
52 ps2 0 - 40 36,0 33,0 0,90 0,80 57,0 29,59 11,25     8  
53 ps3 0 - 40 35,0 36,5 0,95 0,88 57,5 29,42 10,75     10  
54 ps4 0 - 40 35,0 38,0 0,95 0,93 57,5 28,86 10,25     10  
66 ts2 0 - 40 35,0 39,0 1,00 1,03 58,0 28,05 9,75     10  
67 ts3 0 - 40 35,0 42,0 1,00 1,08 58,0 28,10 9,25     10  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE NAKLÁD. STANICE JIŘÍ - ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
16E ko2+o1 22 - 80 39,0 15,0 0,40 0,28 51,5 31,10 14,50 3 8 3 3
25E o1+ko2 22 - 80 39,0 21,5 0,40 0,31 51,5 29,92 12,75 3 8 3 3
31E d1 0 - 40 38,0 19,0 0,50 0,36 52,0 31,02 14,00     8  
32E d2 0 - 40 38,0 21,5 0,55 0,42 52,5 30,43 13,25     8  
33E d3 0 - 40 36,5 26,5 0,65 0,52 53,5 29,99 12,50     8  
51 ps1 0 - 40 35,5 31,0 0,75 0,64 54,5 29,65 11,75     8  
52 ps2 0 - 40 34,0 34,5 0,80 0,71 55,0 29,24 11,25     8  
53 ps3 0 - 40 33,0 38,5 0,85 0,79 57,0 29,34 10,75     10  
54 ps4 0 - 40 32,0 42,0 0,85 0,83 58,0 29,27 10,25     10  
66 ts2 0 - 40 31,0 45,0 0,90 0,92 59,0 28,97 9,75     10  
67 ts3 0 - 40 30,5 48,0 0,90 0,97 59,5 28,96 9,25     10  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE NAKL. STANICE DRUŽBA PRO ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
16E ko2+o1 22 - 80 40,5 15,0 0,40 0,28 51,5 31,93 14,50 2 8 4 4
25E o1+ko2 22 - 80 39,0 22,0 0,40 0,31 51,5 30,10 12,75 3 8 4 3
31E d1 0 - 40 40,0 17,0 0,45 0,32 51,0 31,37 14,00     6  
32E d2 0 - 40 39,5 20,0 0,50 0,38 51,5 30,67 13,25     8  
33E d3 0 - 40 39,0 24,0 0,50 0,40 52,0 30,32 12,50     8  
41E d1 jednoúč 0 - 22 40,0 17,0 0,45 0,32 51,0 31,37 14,00     10  
42E d2 jednoúč 0 - 22 39,5 20,0 0,50 0,38 51,5 30,67 13,25     10  
43E d3 jednoúč 0 - 22 39,0 24,0 0,50 0,40 52,0 30,32 12,50     10  
51E ps1 0 - 40 38,0 28,0 0,55 0,47 52,0 29,70 11,75     8  
52E ps2 0 - 40 37,5 32,0 0,55 0,49 52,5 29,93 11,25     8  
53 ps3 0 - 40 37,0 34,0 0,60 0,56 53,5 29,33 10,75     8  
54 ps4 0 - 40 36,0 36,0 0,60 0,59 53,5 28,47 10,25     8  
66 ts2 0 - 40 35,5 38,0 0,65 0,67 54,0 27,85 9,75     8  
67 ts3 0 - 40 35,0 42,0 0,65 0,70 54,5 28,10 9,25     8  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE DRTÍRNY VŘESOVÁ PRO ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
13E ko2 40 - 80 39,5 15,0 0,50 0,34 51,5 31,86 14,75 3 15 15 5
16E ko2+o1 22 - 80 39,5 15,0 0,50 0,34 51,5 31,37 14,50 2 12 4 6
21E o1 22 - 40 39,5 16,0 0,55 0,39 51,5 31,24 14,25   10 12 5
22E o2 12 - 22 39,0 17,0 0,55 0,39 52,0 31,33 14,25   15 4 5
25E o1+ko2 22 - 80 39,0 21,5 0,55 0,43 51,5 30,10 12,75 2 12 4 6
26E o1+o2 12 - 40 38,5 18,0 0,50 0,35 51,5 31,42 14,25   10 6 5
31E d1 jednoúč 0 - 40 38,5 18,0 0,50 0,36 51,5 30,92 14,00     8  
33E d3 0 - 40 39,0 24,0 0,65 0,52 52,0 30,32 12,50     8  
35E hp1 0 - 12 39,0 19,0 0,60 0,44 53,5 31,06 13,75     10  
51 ps1 0 - 40 37,5 28,0 0,75 0,64 54,5 29,45 11,75     10  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE SUŠÁRNY VŘESOVÁ PRO ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
49E multiprach1 0 - 0,5 3,8 17,5 0,70 0,31 51,0 30,08 22,75     1,5  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY PRODUKCE BRIKETÁRNY VŘESOVÁ PRO ROK 2000

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Klíč
třídn.
Druh
paliva
17E hran.7" bal. 170 - 185 8,0 13,0 0,60 0,26 52,0 30,78 23,40
21E kostky 3,5" 63 - 95 8,0 13,0 0,60 0,26 52,0 30,78 23,40
25E ko 3,5" pyt* 63 - 95 8,0 13,0 0,60 0,26 52,0 30,78 23,40
71E zlomky 26 - 62 8,0 13,0 0,60 0,26 52,0 30,78 23,40
92E třísky smáč. 0 - 25 25,0 13,0 0,65 0,35 52,0 30,74 18,60

* pytle á 25/50 kg

CENÍK PALIV SU, A. S. V HODNOTÁCH BEZ DPH - PRO ROK 2000

ÚSTŘEDNÍ TŘÍDÍRNA TISOVÁ

Obch. označení Qri
prům.
MJ/kg
Ceny v Kč/t
klíč
třídnosti
druh
uhlí
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
13E ko2 14,75 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
21E o1 14,25 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695
22E o2 14,25 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635

NAKLÁDACÍ STANICE JIŘÍ

Obch. označení Qri
prům.
MJ/kg
Ceny v Kč/t
klíč
třídnosti
druh
uhlí
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
16E ko2+o1 14,50 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
25E o1+ko2 12,75 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627

NAKLÁDACÍ STANICE DRUŽBA

Obch. označení Qri
prům.
MJ/kg
Ceny v Kč/t
klíč
třídnosti
druh
uhlí
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
16E ko2+o1 14,50 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
25E o1+ko2 12,75 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627

DRTÍRNA VŘESOVÁ

Obch. označení Qri
prům.
MJ/kg
Ceny v Kč/t
klíč
třídnosti
druh
uhlí
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
13E ko2 14,75 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
16E ko2+o1 14,50 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
21E o1 14,25 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695
22E o2 14,25 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635
25E o1+ko2 12,75 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627
26E o1+o2 14,25 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

SUŠÁRNA VŘESOVÁ

Obch. označení Qri
prům.
MJ/kg
Ceny v Kč/t
klíč
třídnosti
druh
uhlí
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
49E multiprach1 22,75 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360

BRIKETÁRNA VŘESOVÁ

Obch. označení Qri
prům.
MJ/kg
Ceny v Kč/t
klíč
třídnosti
druh
uhlí
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
17E hran.7" bal. 23,40 2888 2888 2888 2888 2888 2888 2888 2888 2888 2888 2888 2888
21E kostky 3,5" 23,40 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369
25E ko 3,5"pytl. 23,40 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
71E zlomky 23,40 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148
92E třísky smáč. 18,60 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824