Emeran 1860, s.r.o.
ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE ÚSTŘED. TŘÍDÍRNY TISOVÁ - ROK 2001

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
13E ko2 40 - 80 39,5 15,0 0,50 0,34 51,5 31,86 14,75 3 10 15 3
21E o1 22 - 40 39,5 16,0 0,55 0,39 51,5 31,24 14,25   10 12 3
22E o2 12 - 22 39,0 17,0 0,55 0,39 52,0 31,33 14,25   9 4 3
31E d1 0 - 40 38,0 19,0 0,60 0,43 52,0 31,02 14,00     8  
32 d2 0 - 40 40,0 18,0 0,75 0,57 52,5 30,22 13,25     8  
35E hp1 0 - 12 39,0 19,0 0,60 0,44 53,0 31,06 13,75     8  
51 ps1 0 - 40 36,0 30,0 0,85 0,69 56,5 30,61 12,25     8  
52 ps2 0 - 40 36,0 33,0 0,90 0,80 57,0 29,59 11,25     8  
53 ps3 0 - 40 35,0 36,5 0,95 0,88 57,5 29,42 10,75     10  
54 ps4 0 - 40 35,0 38,0 0,95 0,93 57,5 28,86 10,25     10  
66 ts2 0 - 40 35,0 39,0 1,00 1,03 58,0 28,05 9,75     10  
67 ts3 0 - 40 35,0 42,0 1,00 1,08 58,0 28,10 9,25     10  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE NAKLÁD. STANICE JIŘÍ - ROK 2001

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
31E d1 0 - 40 38,0 19,0 0,50 0,36 52,0 31,02 14,00     8  
32E d2 0 - 40 38,0 21,5 0,55 0,42 52,5 30,43 13,25     8  
33E d3 0 - 40 36,5 26,5 0,65 0,52 53,5 29,99 12,50     8  
41E d1 jednoúč 0 - 22 38,0 19,0 0,50 0,36 52,0 31,02 14,00     10  
42E d2 jednoúč 0 - 22 38,0 21,5 0,55 0,42 52,5 30,43 13,25     10  
43E d3 jednoúč 0 - 22 36,5 26,5 0,65 0,52 53,5 29,99 12,50     10  
51 ps1 0 - 40 35,5 31,0 0,75 0,64 54,5 29,65 11,75     8  
52 ps2 0 - 40 34,0 34,5 0,80 0,71 55,0 29,24 11,25     8  
53 ps3 0 - 40 33,0 38,5 0,85 0,79 57,0 29,34 10,75     10  
54 ps4 0 - 40 32,0 42,0 0,85 0,83 58,0 29,27 10,25     10  
66 ts2 0 - 40 31,0 45,0 0,90 0,92 59,0 28,97 9,75     10  
67 ts3 0 - 40 30,5 48,0 0,90 0,97 59,5 28,96 9,25     10  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE NAKL. STANICE DRUŽBA PRO ROK 2001

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
31E d1 0 - 40 40,0 17,0 0,45 0,32 51,0 31,37 14,00     6  
32E d2 0 - 40 39,5 20,0 0,50 0,38 51,5 30,67 13,25     8  
33E d3 0 - 40 39,0 24,0 0,50 0,40 52,0 30,32 12,50     8  
41E d1 jednoúč 0 - 22 40,0 17,0 0,45 0,32 51,0 31,37 14,00     10  
42E d2 jednoúč 0 - 22 39,5 20,0 0,50 0,38 51,5 30,67 13,25     10  
43E d3 jednoúč 0 - 22 39,0 24,0 0,50 0,40 52,0 30,32 12,50     10  
51E ps1 0 - 40 38,0 28,0 0,55 0,47 52,0 29,70 11,75     8  
52E ps2 0 - 40 37,5 32,0 0,55 0,49 52,5 29,93 11,25     8  
53 ps3 0 - 40 37,0 34,0 0,60 0,56 53,5 29,33 10,75     8  
54 ps4 0 - 40 36,0 36,0 0,60 0,59 53,5 28,47 10,25     8  
66 ts2 0 - 40 35,5 38,0 0,65 0,67 54,0 27,85 9,75     8  
67 ts3 0 - 40 35,0 42,0 0,65 0,70 54,5 28,10 9,25     8  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE DRTÍRNY VŘESOVÁ PRO ROK 2001

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
16E ko2+o1 22 - 80 39,5 15,0 0,50 0,39 51,5 31,37 14,50 2 12 4 6
22E o2 12 - 22 39,0 17,0 0,55 0,39 52,0 31,33 14,25   15 4 5
25E o1+ko2 22 - 80 39,0 21,5 0,55 0,43 51,5 30,10 12,75 2 12 4 6
31E d1 jednoúč 0 - 40 38,5 18,0 0,50 0,36 51,5 30,92 14,00     8  
33E d3 0 - 40 39,0 24,0 0,65 0,52 52,0 30,32 12,50     8  
35E hp1 0 - 12 39,0 19,0 0,60 0,44 53,5 31,06 13,75     10  
51 ps1 0 - 40 37,5 28,0 0,75 0,64 54,5 29,45 11,75     10  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÉ PRODUKCE SUŠÁRNY VŘESOVÁ PRO ROK 2001

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Hlušina
nad
40 mm
Přípustný obsah v %
Klíč
třídn.
Druh
paliva
pods. nads. prach
49E multiprach1 0 - 0,5 5,5 15,0 0,70 0,29 51,0 31,35 23,75     1  

ZÁKLADNÍ JAKOSTNÍ ZNAKY PRODUKCE BRIKETÁRNY VŘESOVÁ PRO ROK 2001

Obchod. označení Zrnitost
v
mm
Wrt
prům.
%
Ad
prům.
%
Sr
prům.
%
Srm
prům.
g/MJ
Vdaf
prům.
%
Qdafs
prům.
MJ/kg
Qri
prům.
MJ/kg
Klíč
třídn.
Druh
paliva
17E hran.7" bal. 170 - 185 8,0 13,0 0,60 0,26 52,0 30,78 23,40
21E kostky 3,5" 63 - 95 8,0 13,0 0,60 0,26 52,0 30,78 23,40
25E ko 3,5" pyt* 63 - 95 8,0 13,0 0,60 0,26 52,0 30,78 23,40
71E zlomky 26 - 62 8,0 13,0 0,60 0,26 52,0 30,78 23,40
92E třísky smáč. 0 - 25 25,0 13,0 0,65 0,35 52,0 30,74 18,60

* pytle á 25/50 kg

CENÍK PALIV SU, A. S. V HODNOTÁCH BEZ DPH - PRO ROK 2001

ÚSTŘEDNÍ TŘÍDÍRNA TISOVÁ

Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí rok 2001
13E ko2 14,75 788
21E o1 14,25 716
22E o2 14,25 654

DRTÍRNA VŘESOVÁ

Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí rok 2001
16E ko2+o1 15,00 667
22E o2 17,00 654
25E o1+ko2 12,75 627

SUŠÁRNA VŘESOVÁ

Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí rok 2001
49E multiprach1 23,75 1360

BRIKETÁRNA VŘESOVÁ

Obch. označení Qri
prům. MJ/kg
Ceny v Kč/t bez DPH
klíč třídnosti druh uhlí rok 2001
17E hranoly 7" balíčkované 23,40 2888
21E kostky 3,5" 23,40 1369
25E kostky 3,5" pytle á 25/50 kg 23,40 2111
71E zlomky 23,40 1148
92E třísky smáčené 18,60 824